Zadarska cesta 39a, ZATON 23232 Nin zaton-zd@inet.hr

Povijest i kultura

Na području Zatona poznati su ostaci života i kulture još od početka brončanog doba, pred oko 4000 godina. Na sadašnjem položaju mjesto se postupno razvijalo od kraja 17. st., nakon povlačenja Turaka. Mjesto je sve donedavno živjelo od ratarstva, stočarstva i ribarstva.

Crkva Sv. Nikole

Sagrađena je usred polja na velikom prapovijesnom zemljanom humku. Crkva je kružne osnove s tri polukružne i s jednom pravokutnom nišom, te s kupolom nad središtem, sagrađena s tragovima romaničkog stila krajem 11. početkom 12. stoljeća. Na kupoli je u doba turskih ratova dozidana kula osmatračnica.

Ostaci crkve Sv. Andrije

Crkva Sv. Andrije je nastala u okviru rimske arhitekture.
O kakvoj se arhitekturi radi zasad nije posve jasno. Pretpostavlja se da je riječ o nekim građevinama u okviru rimske luke, ili pak o nekim objektima poljodjelsko-ladanjskog karaktera (villa rustica).
Crkva Sv. Andrije je izuzetno vrijedan objekt ranokršćanskog vremena (izgrađena u 6. st.) koji je s različitim preinakama ostao u funkciji kulta sve do 16. st. kada je porušen.

Kula Kaštelina

Kulu je, prema ugrađenom natpisu na latinskom jeziku i grbu iznad njega, dao sagraditi Hanibal Cirysagus 1593.g. To je jedna od tri kule koje su podigli Mlečani radi obrane Nina od najezde Turaka.

Župna crkva

Župna crkva u Zatonu posvećena je rođenju blažene djevice Marije. Sagrađena je 1670.g., produžena 1870.g., a proširena u obliku križa 1969.g.

Podmorska arheologija

Brod Serilia liburnica je najznačajniji podmorski nalaz otkriven u slojevima antičke luke Aenone u Zatonu iz sredine 1.stoljeća. U muzeju ninskih starina izloženi su različiti ostaci brodske opreme: koloturnici, klinovi za natezanje jedara i ostaci jedra od kože. Pored toga u dnu luke pronađeno je obilje keramičkog i staklenog posuđa (tanjuri, zdjele, šalice, vrčevi), češljevi, novac nakit.