Zadarska cesta 39a, ZATON 23232 Nin zaton-zd@inet.hr

Upute za vlasnike kuća i stanova za odmor

Vlasnik kuće ili stana za odmor obvezan je u roku od 24 sata po dolasku prijaviti turističkoj zajednici sve osobe koje borave u toj kući ili stanu, te zadnjeg dana boravka odjaviti njihov boravak. Prijava i odjava se obavljaju putem informacijskog sustava za prijavu i odjavu – sustav eVisitor www.evisitor.hr ili neposredno u turističkoj zajednici.
Pristupne podatke za sustav eVisitor dodjeljuje nadležna turistička zajednica, a uključuju korisničko ime, lozinku i TAN listu.

Turističku pristojbu dužan je platiti vlasnik kuće ili stana za odmor za sebe i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu. Turistička pristojba se plaća po svakom ostvarenom noćenju.

Vlasnik i članovi njegove uže obitelji plaćaju turističku pristojbu umanjenu za 70%.
Članovima uže obitelji smatraju se: bračni drug, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre te njihova djeca i bračni drugovi, braća i sestre roditelja te njihova djeca i bračni drugovi, posvojitelj i posvojče te njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad, maćeha i očuh.
Vlasnik kuće ili stana za odmor može, za sebe i članove uže obitelji, turističku pristojbu platiti u paušalnom iznosu. Paušalni iznos turističke pristojbe mora se uplatiti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine.

Obveza prijave i odjave ne prestaje plaćanjem paušalnog iznosa, vlasnik i ostali članovi uže obitelji dužni su se prijaviti svakim dolaskom i odlaskom u kuću ili stan za odmor.
Ove odredbe (umanjenje turističke pristojbe za 70% i paušalno plaćanje) se primjenjuju na hrvatske državljane i državljane država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.

Vlasnik kuće ili stana za odmor koji plaća turističku pristojbu po svakom ostvarenom noćenju obvezan je uplatiti turističku pristojbu za sebe i osobe koje borave u kući ili stanu zadnjeg dana boravka. Preuzmi upute

Visina turističke pristojbe

 • Po osobi i noćenju (prijatelji) za period 15.06.-15.09. iznosi 1,33 €.
 • Vlasnik kuće ili stana za odmor i članovi njegove uže obitelji plaćaju turističku pristojbu umanjenu za 70% što iznosi 0,40 € po osobi i noćenju.
 • Djeca od 12-18 godina – 50%
 • Djeca do 12 godina – ne plaćaju
 • Vlasnik kuće ili stana za odmor može za sebe i članove uže obitelji turističku pristojbu platiti u paušalnom iznosu (godišnji paušal), kako slijedi:
  – za prva dva člana: 9,00 € (po osobi)
  – za svakog sljedećeg člana: 3,50 €
 • Turistička pristoba može se uplatiti uplatnicom na račun turističke zajednice.
 • Uplatnice za uplatu turističke pristojbe moguće je preuzeti iz sustava eVisitor.
Podaci za uplatu:

Primatelj: TZ mjesta Zaton
Broj računa primatelja: HR5710010051728247047
Model: 67
Poziv na broj odobrenja: OIB vlasnika – šifra objekta
Opis plaćanja: Uplata turističke pristojbe